Carta de Presentació

La Fundació Privada Rius i Virgili neix l’any 1996, després d’haver viscut el patiment dels nostres pares, que van morir a conseqüència d’un càncer. Aquesta dolorosa experiència de veure i patir de molt a prop la malaltia, i la nostra impotència davant la mateixa, van ser les causes que ens van impulsar a prendre una decisió vital en les nostres vides. Vam dedicar tot el patrimoni familiar, fruit de l’esforç i el treball de la família Rius i Virgili, a lluitar per vèncer el càncer, sense oblidar la tasca terapèutica que exerceix la música  vers el patiment.

I va néixer la Fundació Privada Rius i Virgili.

En un primer moment, la Fundació, en el seu afany de lluitar contra la malaltia del càncer, va anar destinant els seus recursos a concedir premis i ajuts per a la recerca, essent els llicenciats i estudiants de medicina els seus principals beneficiaris.

Inicialment, i pel que fa a la música, vam pensar que podia haver joves amb talent que, per manca de recursos i fruit de la seva pròpia indecisió, no accedissin o no continuessin amb els estudis musicals. Per aquest motiu, vam començar estimulant la formació musical de grau mitjà, premiant els estudiants d’aquest grau. Els estudiants premiats tenien l’oportunitat i la motivació  que s’escoltessin les seves composicions en un Auditori. Inicialment vam celebrar les audicions a l’Auditori del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i, poc a poc, vam fer partícips tots els conservatoris de casa nostra.

Ha passat el temps i ja es compten deu anys del trajecte que la Fundació va iniciar l’any 1996. Al llarg d’aquests anys, ens hem adonat que la medicina avança constantment, que la ciència progressa i que les malalties que ahir no tenien un tractament definitiu  avui ja no ens preocupen. És més, apareixen noves malalties que requereixen nous camps d’investigació i recerca.

Així, fa vint anys ningú havia sentit a parlar de la SIDA o de la malaltia de Creutzfeldt-Jacob. Creiem que aquestes i d’altres malalties  que van sorgint  requereixen de l’ajut i suport de la Fundació, amb la finalitat que s’assoleixin tractaments curatius, si més no, pal·liatius per les malalties.
Per aquests motius, vam decidir ampliarno sols els camps de recerca mèdica sinó també el perfil dels beneficiaris de la Fundació. No sols havíem de premiar els llicenciats o estudiants de medicina, havíem d’anar més enllà. Per què no premiar, per exemple, un enginyer que hagi descobert una màquina capaç de realitzar un tractament curatiu d’una determinada malaltia?

Així mateix, i en el camp de la música, la Fundació ha volgut anar més lluny, fomentant l’ensenyament musical de grau superior, atorgant premis i/o beques, als llicenciats que han acabat la carrera musical.

Amb el temps, el ventall d’ajudes que concedeix la Fundació cada cop és més ampli. A més de premis, es concedeixen beques i qualsevol tipus d’ajut que pugui suposar un avenç en el món científic en qualsevol de les especialitats mèdiques, així com per fomentar el coneixement i la cultura musical.

Després de deu anys, seguim mantenint la il·lusió i l’empeny que teníem al començament, i no ens manquen projectes de futur per tal que la Fundació creixi cada dia més, en el compliment del seus objectius, dins i fora de Catalunya.
Montserrat Rius i Virgili.
Fundadora.
Núria Rius i Virgili.
Fundadora.
Avgda 317, nº 6 - 08860 Castelldefels - Telf. i fax 93 665 17 71